Въпросник за кандидат-осиновител на бездомно животно

18+С настоящия въпросник искаме да се убедим, че всеки осиновяващ осъзнава отговорностите, произтичащи от отглеждането на домашния любимец, способен е и желае да понесе грижата в морален, физически и финансов план. Не всеки човек, желаещ да осинови, е подходящ. Попълвайки този въпросник, ще ни помогнете да определим дали сте готови за отглеждане на домашен любимец и дали животното, от което се интересувате е подходящо за начина ви на живот. Кандидатурите се разглеждат и одобряват според реда, в който са получени. Ако не сте били сред одобрените за даденото животно, това не значи, че не сте подходящи за осиновяване на друго. При осиновяването се дължи осиновителска такса в размер на 150 лв(по желание), която ни позволява да покрием задължителните за всяко животно изследвания, тестове, ваксини и обезпаразитяващи и консумативи. Всички животни се дават кастрирани, освен ако състоянието/възрастта им не го позволява. В случай, че животното не е кастрирано при осиновяването, ОСИНОВИТЕЛЯТ се задължава да предприеме нужните мерки и след навършване на подходяща възраст на животното, да го кастрира.

  1. Посочете името на животното и отговорете на въпросите от формата за осиновяване↓
  2. Изпратете кратко видео кратко видео на дома, в който ще живее животното и разкажете как си представяте живота с новото си осиновено приятелче на email:[email protected]
  3. Kоординатор на Stray Angels ще се свърже с вас

Интервюто се провежда лично с осиновяващия. Осиновяващият трябва да има навършени 18 години.    ДаНе