Въпросник за кандидат-осиновител на бездомно животно

С настоящия въпросник искаме да се убедим, че всеки осиновяващ осъзнава отговорностите, произтичащи от отглеждането на домашния любимец, способен е и желае да понесе грижата в морален, физически и финансов план. Не всеки човек, желаещ да осинови, е подходящ. Попълвайки настоящия въпросник, ще ни помогнете да определим дали Вие и Вашето семейство сте готови за отглеждане на домашен любимец и дали животното, от което се интересувате е подходящо за начина ви на живот. След като се уверим, че сте подходящи един за друг, ще се свържем с Вас за оформяне на необходимите документи. Кандидатурите се разглеждат и одобряват според реда, в който са получени. Ако не сте били сред одобрените за даденото животно, това не значи, че не сте подходящи за осиновяване на друго. При осиновяването се дължи осиновителска такса в размер на 150 лв,(по желание), която ни позволява да покрием задължителните за всяко животно изследвания, тестове, ваксини и обезпаразитяващи и консумативи. Всички наши животни се дават кастрирани, освен ако състоянието/възрастта им не го позволява. В случай, че животното не е кастрирано при осиновяването, ОСИНОВИТЕЛЯТ се задължава да предприеме нужните мерки и след навършване на подходяща възраст на животното, да го кастрира. Ако считате, че осиновяването на домашен компаньон е ангажимент до края на дните на Вашия любимец, молим да ни изпратите кратко видео представяне и отговорете на следващите въпроси:    ДаНе    Моля, изпратете кратко видео представяне, в което да ни разкажете повече за вас и да ни покажете домът, в който ще живее вашият любимец на e-mail: [email protected]

    Договор за осиновяване на дом. Любимец.