Въпросник за кандидат-осиновител на бездомно животно

С настоящия въпросник искаме да се убедим, че всеки осиновяващ осъзнава отговорностите, произтичащи от отглеждането на домашния любимец, способен е и желае да понесе грижата в морален, физически и финансов план. Не всеки човек, желаещ да осинови, е подходящ. Попълвайки настоящия въпросник, ще ни помогнете да определим дали Вие и Вашето семейство сте готови за отглеждане на домашен любимец и дали животното, от което се интересувате, е подходящо за начина Ви на живот. След като се уверим, че сте подходящи един за друг, ще се свържем с Вас за оформяне на необходимите документи. Кандидатурите се разглеждат и одобряват според реда, в който са получени. Ако не сте били сред одобрените за даденото животно, това не значи, че не сте подходящи за осиновяване на друго. При осиновяването се дължи ( ПО ЖЕЛАНИЕ) осиновителска такса в размер на 150 лв., която ни позволява да покрием задължителните за всяко животно изследвания, тестове, ваксини и обезпаразитяващи и консумативи. Ако считате, че осиновяването на домашен компаньон е ангажимент до края на дните на Вашия любимец, молим да отговорите на следващите въпроси:    ДаНе


    Договор за осиновяване на дом. Любимец.