Процедура осиновяване

18+Осиновяването на животно е отговорност, с която всеки трябва да е запознат преди да я поеме. Животните от STRAY ANGELS могат да бъдат осиновени, след като се уверим, че всеки осиновяващ куче или коте е способен, желае да поеме грижата в морален, физически и финансов план. Всички животни са обезпаразитени, ваксинирани, с микрочип и ЕС паспорт, кастрирани освен ако състоянието/възрастта им не го позволява. В случай, че животното не е кастрирано при осиновяването, ОСИНОВИТЕЛЯТ се задължава да предприеме нужните мерки и след навършване на подходяща възраст на животното, да го кастрира.

Процесът започва с попълването на въпросник, който ни помага да се запознаем с вас и вашия опит в отглеждането на животни. След като се уверим, че вие и кучето/котето бихте се чувствали добре заедно, организираме среща, за да ви запознаем. Процедурата завършва с подписване на  Договор за осиновяване, с който се считате за стопанин на нов любимец. Кандидатурите се разглеждат и одобряват според реда, в който са получени. Ако не сте били сред одобрените за даденото животно, това не значи, че не сте подходящи за осиновяване на друго. При осиновяването се дължи осиновителска такса в размер на 150 лв,(по желание), която ни позволява да покрием задължителните за всяко животно изследвания, тестове, ваксини и обезпаразитяващи и консумативи.

Ако сте срещнали тук вашия нов приятел:

  1. Посочете името на животното и отговорете на въпросите от формата за осиновяване↓
  2. Изпратете кратко видео кратко видео на дома, в който ще живее животното и разкажете как си представяте живота с новото си осиновено приятелче на email:[email protected]
  3. Kоординатор на Stray Angels ще се свърже с вас.

Интервюто се провежда лично с осиновяващия. Осиновяващият трябва да има навършени 18 години.

 ЖИВОТНИТЕ НА STRAY ANGELS


  • ДЖОРДЖ