Кампанията помага на хора, които са спасили и полагат приемна грижа за бездомно животно

Получаваме десетки молби за помощ, на които е невъзможно да се отзовем поради липса на ресурс. Нямаме приют, защото вярваме в безценното спасение – Домашната грижа. Искаме да помогнем на тези от вас, които са спасили бездомниче, поели са физическа и морална отговорност и въпреки всички трудности съпровождащи каузата се грижат за него до крайната цел – да намерят  топъл и любящ дом.Тук ще публикуваме СПАСЕНИТЕ ОТ ВАС животни, които търсят дом. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УСЛОВИЕ Е ДА СА ПРИБРАНИ ОТ УЛИЦАТА и да са КАСТРИРАНИ.Профилът на всяко животно ще бъде публикуван в срок от един месец и ще се споделя в постове и сторита в социалните мрежи на Stray Angels  Instagram / Facebook  .

СЪЗДАВАНЕ НА ПРОФИЛ НА ЖИВОТНО.

Моля, попълнете подробно формата и я изпратете: ↓


  Информация за животното.

  ❗️В кампанията “ Животните спасени от вас – Търсят Дом“,  Stray Angels не участва пряко в процедурата за осиновяване, тъй като не познава лично животните и техните Попечители. Отговорността и подборът на осиновители е на Попечителя. Договор за осиновяване се подписва само при осиновяване на животни, на които Попечител е Stray Angels. Препоръчваме на Попечителите да използват при избора на кандидати въпросник за осиновяване, за да се запознаят с кандидат-осиновителите и техния опит в отглеждането на животни. Моля, при осиновяване на животното да ни информирате!

  Пожелажваме Успех и Най-добрите Осиновители за всички Ангелчета!

  Работата по създаването на тази кампания изисква време и професионален човешки ресурс, който заплащаме ежемесечно. Разчитаме изцяло на Вашата подкрепа, за да можем да публикуваме, колкото може повече животни: 

  Направи дарение за кампанията

  Животните спасени от Вас

  • КИКИ ТЪРСИ ДОМ

  • ГЕРИ ТЪРСИ ДОМ

  • ЛИЗИ ТЪРСИ ДОМ

  • БЛЕКИ ТЪРСИ ДОМ

  • ИРСА ТЪРСИ ДОМ

  • КАЙСА ТЪРСИ ДОМ

  • ДЖУДЖИ – ОСИНОВЕНА

  • ЕДИ ТЪРСИ ДОМ

  • АРЕС ТЪРСИ ДОМ

  • АРГО ТЪРСИ ДОМ

  • АЛБА ТЪРСИ ДОМ

  • ГРИНГО ТЪРСИ ДОМ

  • БАРНИ – ОСИНОВЕН

  • ЕЛИ ТЪРСИ ДОМ

  • РАЯ – ОСИНОВЕНА

  • БЕТИ – ОСИНОВЕНА

  • ТИНА – ОСИНОВЕНА

  • АРЧИ – ОСИНОВЕН

  • ПУХ – ОСИНОВЕН

  • АЙРА – ОСИНОВЕНА

  Споделете, за да помогнем на колкото се може повече бездомничета🙏