• Име: Пума
  • Пол: Момче
  • Възраст: ~ 2 седмици
  • Кастрация:
  • Медицинско състояние: 24/7 грижа за кърмаче. Има абсцес на вратлето и е на антибиотично лечение. Храни се нормално и се възстановаява добре.
  • Характер: 
  • Историята/9.10.23 г:  Изхвърлено. Вижте: VIDEO
  • Търси дом и подкрепа за лечение/изследвания/стациоанар.