DONATORS/ДARITELI -09.2019

FIBANK

                Симона Петрова Сабкова               според нуждите на организацията

Ивайло Кирчев Петров

според нуждите на организацията

PAYPAL

Stefaniya Tapela  stefaniya_rt@mail.bg                    според нуждите на организацията

DMS

687.73 лв