Име

Основание

FIBANK

🏆Ангел Атанасов Харизанов Според нуждите на организацията
🎖Панче Димитриев Според нуждите на организацията
Николина Красимирова Христоскова Транспорт и според нуждите на организацията
Симона Петрова Сабкова Според нуждите на организацията
Ивайло Кирчев Петров Според нуждите на организацията
Ilay Aristid Sturmer Според нуждите на организацията

PAYPAL

🎖Йорданка Петрова Според нуждите на организацията
Миглена wahrlich Според нуждите на организацията
Георги Георгиев За кученцето Ита
Венета Димитрова Според нуждите на организацията
Стефания Тапева Според нуждите на организацията
Ивелина Драгийска Според нуждите на организацията

DMS – 564.64 лв 

UK ONLINE GIVING FOUNDATION-UK ONLINE GIVING FOUNDATION