Име

Основание

Сума ЛВ

FIBANK

🏆 Американски колеж София – събитие Според нуждите на организацията  
🎖Ангел Атанасов Харизанов Според нуждите на организацията  
 
Мария Маринова Петрова За храна на бездомните кучета  
Симона Петрова Сабкова Според нуждите на организацията  
Ивайло Кирчев Петров Според нуждите на организацията  
Теменужка Иванова Асенова Според нуждите на организацията  
Юлия Симеонова Младенова-Цонкова Помощ за животни  

PAYPAL

Елеонора Кунчева Според нуждите на организацията  
Лидия Гьошева Според нуждите на организацията  
Мартин deals Според нуждите на организацията  
Стефаниня Тапева Според нуждите на организацията  
Арт Според нуждите на организацията  

DMS

259.15 лв.

КАРТОВИ ОПЕРАЦИИ

Операции ПОС – VISA

 

В БРОЙ

Вара Kids Store Според нуждите на организацията