FIBANK

 🏆Деян Роуссанов Според нуждите на организацията
 🎖Дженуин Аутопартс ЕООД Според нуждите на организацията
   UK Online Giving Според нуждите на организацията
🎖Ангел Атанасов Харизанов Според нуждите на организацията
 🎖Соня Отман Лашал Според нуждите на организацията
Симона Петрова Сабкова Според нуждите на организацията
Ивайло Кирчев Петров Според нуждите на организацията
Теодора Иванова Мозакова Мохова Според нуждите на организацията
Борислава Иванова Узунова Според нуждите на организацията
Станислава Павлова Вучева Според нуждите на организацията
Виолета Христофорова Кузманова За Жълтурчо

PAYPAL

🎖  Lavinia Engleman За храна за бебетата
Велизара Анастасова Според нуждите на организацията
Миглена wahrlich За кастрации и храна
Глория Тодорова Според нуждите на организацията
Десислава Пантелеева Според нуждите на организацията

DMS

475, 29 лв

КАРТОВИ ОПЕРАЦИИ

Операции ПОС – VISA
Операции ПОС – VISA