Placeholder

Помогни на Сия

110 лв. от 600 лв. събрани

Сия има нужда от подкрепа за:
*Лечение/тестове/ваксини -250лв.
*Хотел/ 30 дни -300лв /З0дни
*Храна и тоалетна – 150лв / 30 дни

Благодарм на всеки, който я подкрепя, докато намерим осиновител

лв.
 
Избери начин за даряване
Дарител

Данни на карта
Това е сигурно SSL криптирано плащане.
Terms

Дарение Общо: 100 лв.