Помогни на Пума

1 320 лв. от 2 000 лв. събрани

Пума още не е прогледнал, а се налага да се бори за живота си. Прекарал е цяла нощ сам и измръзнал, преди да бъде спасен. Има нужда от 24-часово наблюдение, медицински грижи и хранене на 3ч. Ще остане в клиниката минимум един месец и има нужда от финансова подкрепа за грижите.

Благодарим на всеки Дарител подал ръка на Пума🙏

Историята на Пума, следете в хронологичен ред по дати по-долу↓

лв.
 
Избери начин за даряване
Дарител

Данни на карта
Това е сигурно SSL криптирано плащане.
Terms

Дарение Общо: 100 лв.