Placeholder

Помогни на Пепита

2 686 лв. от 3 000 лв. събрани

Пепита оздравя и вече няма търпение да срещне своя осиновител. Докато го открием тя ще има нужда от подкрепа за престоя и грижите в клиника хотел.

Благодарни сме на всеки подал ръка в този тежък момент на Пепита🙏

Повече снимки информация за Пепита, вижте по-долу в хронологичен ред↓

лв.
 
Избери начин за даряване
Дарител

Данни на карта
Това е сигурно SSL криптирано плащане.
Terms