Шарлот е поредната жертва на човешката жестокост. Тя беше намерена в гр.Търговище простреляна. Обездвижена от кръста надолу, тя се опитваше да стане, влачейки се…..Веднага беше докарана в София, а на другия ден разбрахме, че тя е майка кърмачка…Близо до мястото, където беше простреляна намерихме нейните 5 бебенца…… 

Историята на Шарлот и нейните 5 бебета

Помогни на Шарлот

Име/Name: Шарлот/Charlotte

Пол/Sex: Женски/Feмale
Порода/Breed: Микс/Mix
Възраст/Age: 2 годишна /2 years old
Размер/Size:  Cреден размер 12кг/ Medium size 12kg
Ваксина/Vaccine: Всички ваксини+ бяс/fully Vaccinated +Rabies
Чип/Chip Да/Yes
Паспорт/Passport: Да/Yes
Кастрация/Spayed: Предстои/Not yet- scheduled for 10.09.2017
Характер/Character Traits: Спокойна, страхлива, има нужда от социализация поради преживян срес. Възстановява се след травма от стрелба в гръбнака. Задните и крайници са още по-слаби но се предвижда пълно възстановяване/ Calm, sensitive, gentle and shy until she gets to know people. A real cuddly sweetheart thereafter. She will require some time to get used to new surroundings and environments, but with experienced owners and the right care she will open up and reveal her loving nature in no time. Charlotte was rescued having been shot in the spine and has received over 4 months of intense daily rehabilitation. She is able to walk well on her own, however, her back legs will need a bit more time to strengthen and for her to fully get back to normal. She is expected to recover 100%.

Специални нужди/Special Requirements: Чести и дълги разходки/Frequent walks for her muscles to strengthen
Информация за осиновяване/Adoption Info:

Ако имате желание да осиновите Шарлот, Молим преди да се свържете с нас,  да се запознаете с условията за осиновяване:

УСЛОВИЯ ЗА ОСИНОВЯВАНЕ

Благодарим Ви!