• Име: Аксел
  • Възраст: 2 мес
  • Размер: В момента е 4кг. очаква се да бъде около 20кг
  • Характер: Социален, мил и игрив.
  • Историята: Аксел е беше намерен премръзнал на улицата. Безопашатият, кафяво-бял чаровник вече си има две пуловерчета, но още е тъжен, защото си няма дом :(