• Име: Лизи
 • Пол: Женски
 • Възраст:  3-4 години
 • Размер/кг: Около 2, 5 кг, ще остане толкова
 • Медицинско състояние: Здрава
 • Кастрация: Предстои кастрация
 • Характер/поведение: Лизи е изключителна сладка котка. Гальовна, но не прекалено, обича да си има собствено пространство. Щура и сладка, обича да тича из къщата и да рови по чекмеджета :)
 • Навици/специфики: Изградени хигиенни навици. Няма нужда от специфични грижи.
 • Историята:  Остана сираче след смъртта на стопанина й. Била е домашно коте.
 • Къде се намира в момента животното, което сте спасили?: гр. София, къща. В момента живее сама и ходим да я храним.
 • Какъв осиновител е подходящ за животното, което сте спасили: Има нужда от човек, обичащ котки и който не би се стряскал от нещо издрано или бутнато :)
 • Контакт на попечителя за осиновяване: Email: [email protected]
 • Дата на публикацията: 27.01.2023

❗️Stray Angels не участва пряко в процедурата за осиновяване, тъй като не познава лично животните и техните Попечители. Препоръчваме на Попечителите да използват Въпросник за осиновяване , който ще им помогне да се запознаят с кандидат Осиновителя и опитът му в отглеждането на животни. В случай, че Stray Angels намери осиновител ще се свърже с попечителя и ще съдейства за осиновяването. Обръщаме внимание на Кандидат-Oсиновителите на животно от тази категория да се свържат с Попечителите, чрез контактите публикувани в профила на конкретното животно.