• Име/пол: Бари/момче
  • Порода/Микс: Микс
  • Възраст: 4 месеца
  • Размер/кг: 7 .3кг
  • Кастрация: Не/предстои. Кампанията е за осиновяване само на КАСТРИРАНИ животни. В случай, че животното не е кастрирано поради неподходяща възраст или заболяване, Попечителят/Осиновителят се задължават да предприеме нужните мерки и след навършване на подходяща възраст на животното, да го кастрира и да информира като ни изпрати снимка на паспорта с датата на кастрация.(точка 8. от дог. за осиновяване.)
  • Медицинско състояние: Отлично здравословно състояние. С три бебешки ваксини, отрицателен 3д тест, обезпаразитена външно и вътрешно.
  • Характер/поведение: Социален.Спокоен .Разбира се с други животни и няма поведенчески проблеми.
  • Навици/специфики: Няма хигиенни навици.
  • Историята:  Намерен е на оживен път заедно с още 3 кученца от същото котило
  • Временен дом/грижа: Бари ще бъде прекрасно домашно куче. Няма да стане много
   голям. Много е деликатен. Определено ще живее добре в апартамент. Кампанията е за осиновяване на животните като ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ. Stray Angels  няма да съдейства за осиновяване на животни, които да живеят на верига, да се използват за пазачи или в каквито и да е други условия с отсъствието на стопанин.
  • Контакт на попечителя за осиновяване:  Тел: 0888 241 161, Е-mail: [email protected]
  • Дата на публикацията:  14.01.2023

❗️Stray Angels не участва пряко в процедурата за осиновяване, тъй като не познава лично животните и техните Попечители. Препоръчваме на Попечителите да използват Въпросник за осиновяване , който ще им помогне да се запознаят с кандидат Осиновителя и опитът му в отглеждането на животни. В случай, че Stray Angels намери осиновител ще се свърже с попечителя и ще съдейства за осиновяването. Обръщаме внимание на Кандидат-Oсиновителите на животно от тази категория да се свържат с Попечителите, чрез контактите публикувани в профила на конкретното животно.