FIBANK Основание:
М.М.Михайлова Според нуждите на организацията
Димитър Иванов Терзиев Дарение за кучетата
Ангел Атанасов Харизанов Според нуждите на организацията
Ук онлине гивинг фоундатион Според нуждите на организацията
Кристина Иванова Джорджилова-Алексиева Според нуждите на организацията
Димка Руменова Малчева Според нуждите на организацията
Симона Петрова Сабкова Според нуждите на организацията
ЕлисаветаИванова Петрова-Чакърова За Миа за грижи и лечение
Ралица Петранова Савова За лечение/храна
Ивайло Кирчев Петров Според нуждите на организацията
Тервел Телериг Коларов Според нуждите на организацията
Дияна Даниелова Василева За куче Амор
Цонка Николова Иванова Според нуждите на организацията
DMS 795,11 лв.
PAYPAL
SnozeAtTwelve Според нуждите на организацията
Живка Борисова За Зара
Ирена Станкова Според нуждите на организацията
Цецка Цветанова Според нуждите на организацията
Мелинда Димитрова Според нуждите на организацията
КАРТОВИ ОПЕРАЦИИ
Операции ПОС – VISA
Операции ПОС – VISA
Операции ПОС – VISA