Срещи с Бездомните Ангели

03-04юни 2017г. Среща с Бездомни Ангели в Борисовата Градина на събитието “София Спортува”

01-02юли 2017г. Среща с Бездомни Ангели в Южния парк на събитието “Здравей-фестивал на здравето и спорта”.

Снимки от събитията