• Име: Сара
 • Пол: Женски
 • Порода: Микс
 • Възраст: 1 г.
 • Размер: 25-30кг
 • Медицинско състояние; Здрава.Ваксинирана
 • Кастрация. Кампанията е за осиновяване само на КАСТРИРАНИ животни. В случай, че животното не е кастрирано поради неподходяща възраст или заболяване, Попечителят/Осиновителят се задължават да предприеме нужните мерки и след навършване на подходяща възраст на животното, да го кастрира да информира като изпрати снимка на паспорта с датата на кастрация.(точка 8. от дог. за осиновяване. Кастрирана
 • Характер/поведение: Сара е много добра, разбира се с други кучета и с хора. В началото е леко недоверчива, но след това става много любвеобилна.
 • Навици/специфики: Има хигиенни навици, живяла е в апартамент.
 • Историята: Осиновена е като бебе в София, но семейството й я връща. Отглеждана е 4 месеца в апартамент, след това живее в хотел.
 • Къде се намира в момента животното, което сте спасили? Хотел за животни в София.
 • Осиновяване: Какъв осиновител е подходящ за животното, което сте спасили? Човек, който да прояви търпение, докато кучето го опознае. Сара е активно и много любвеобилно куче.
 • Контакт на попечителя за осиновяване: Посочете ваш контакт за публикация: Тел, Е-mail, FB. .друго
  [email protected]
 • Дата на публикацията: 05.03.2023

❗️Stray Angels не участва пряко в процедурата за осиновяване, тъй като не познава лично животните и техните Попечители. Препоръчваме на Попечителите да използват Въпросник за осиновяване , който ще им помогне да се запознаят с кандидат Осиновителя и опитът му в отглеждането на животни. В случай, че Stray Angels намери осиновител ще се свърже с попечителя и ще съдейства за осиновяването. Обръщаме внимание на Кандидат-Oсиновителите на животно от тази категория да се свържат с Попечителите, чрез контактите публикувани в профила на конкретното животно.