• Име: Реджи
 • Пол: Мъжки
 • Порода: Белгийска овчарка
 • Възраст: 3-4
 • Размер/кг: 18кг/трябва да е около 30кг
 • Медицинско състояние: Автоимунно заболяване на червата IBD. Храни се, но не усвоява храната и не наддава килограми. Храни се лечебна храна назначена от диеотолг.
 • Кастрация: Да
 • Характер/поведение/специфики: Добър и социален с хора. Избирателно харесва или не други кучета. Има изградени хигиенни навици, ходи на повод, изпълнява команди и се държи добре на разходки. Не е живял в апртамент. Не обича/понякога ръмжи, когато му се прави нещо и не мъ харесва: например почистване на уши/очи. Не обича да е затворен в бокс или клетка, когато остане сам той се нарянава, хапе си опашката и се наранява.
 • Историята: Реджи е спасен преди 1година(01.2022), когато е бил намерен окован за врата и краката в гора. Поредният случай на човешка жестокост, който отново разстърси цяла България. Имаше желаещи да го осиновят, но така и не се намери човек, който да е подходящ за нуждите на Реджи.(прочетете по-долу) Вече една година Реджи живее в частен приют на неговата попечителка, която прави всичко по силите си да помогне на Режди да се възстанови, но поради нуждата от индивидуална грижа, търси приемен дом.
 • От какво има нужда Реджи и какъв осиновител е подходящ за него? Реджи има нужда от индивидуална грижа в домашни условия. Нуждае се от човек с опит, който да има достатъчно време за него, за да се адаптира и преодолее преживяния стрес. Здравословният проблем на Реджи до голяма степен е резултат на стреса. Нормалните му килограми трябва да са около 30, а към момента е 18кг. Трябва да се храни със специализирана, лечебна храна. Животът в/бокс/хотел/стационар/приют е пагубен за него. Затворен и сам се самонаранява. Тоест Реджи има нужда от Човек, не от място. Човек, който да се грижи с любов. Това е лечебната сила, която лекува всички болести и прави Чудеса. Ако мислите, че Вие сте този Човек, моля свържете се с попечителя на Реджи:
 • Контакт на попечителя:  Росица 089901701
 • Дата на публикацията: .05.03.23

❗️Stray Angels не участва пряко в процедурата за осиновяване, тъй като не познава лично животните и техните Попечители. Препоръчваме на Попечителите да използват Въпросник за осиновяване , който ще им помогне да се запознаят с кандидат Осиновителя и опитът му в отглеждането на животни. В случай, че Stray Angels намери осиновител ще се свърже с попечителя и ще съдейства за осиновяването. Обръщаме внимание на Кандидат-Oсиновителите на животно от тази категория да се свържат с Попечителите, чрез контактите публикувани в профила на конкретното животно.