Сумата за операциите на Шанс е събрана
Подкрепи Шанс с грижа
  • Име: Шанс
  • Пол: Мъжки
  • Порода: Микс
  • Възраст: ~ 1 г
  • Размер:  13 кг
  • Паспорт, васксини, чип: Да
  • Кастрация: Предстои
  • Медицинско състояние: Шанс не може да стъпва на задните си крачета. Има тежки костни деформации, вродена 4- степенна луксация, дегенереативни промени по коленните капачки, контрактура и скъсяване на мускулите. Трябва да се направят няколко поетапни операции на двата крайника, като необходимата сума е ~2000 Eвро за един крайник. Благодарни сме, на всеки, който помогне на Шанс 🙏
  • Характер: Социален въпреки преживяния стрес.
  • Историята: 01.03.2022г. Отглеждан в изключително тежки условия на верига. След подаден сигнал е иззето от „стопаните си“ по процедура от общински приют.

20.03.23 

02.03.23 

Операцията на Шанс премина успешно, но никак не беше лесна. Отне около три часа и включи корективна остеотомия на бедрената кост (с двукратно скъсяване), такава на тибията и поставяне на изкуствена ставна повърхност. Последната техника използва специален високотехнологичен имплант PGR, покрит с гладко диамантено покритие. Както се очакваше част от меките тъкани бяха тежко скъсени (контрахирани), което направи поставянето на колянната капачка в правилната позиция много трудно или дори на ръба на възможното. Все пак крайният резултат беше добър. След успешната корекция на механичното изкривяване на костите ще се наложи сериозна постоперативна физиотерапия, за да могат да се раздвижат хронично обездвижените стави. Но всичко с времето си. В момента най-важно е пост оперативното обезболяване и грижа за общото състояние, за да може Шанс да се възстанови след тази тежка операция.

Д-р Златинов и екипът на Булвет

01.03.23 

След консултация с лекар специалист в областта на ортопедията, ще ви кажем на кратко: Може да се оправи, но това ще струва много време и много средства (приблизирелно 2000 евро на крак) Няколко поетапни операции, физиотерапия и хидротерапия. Кучето има тежки костни деформации, вродена 4степен луксация, дегенереативни промени по коленните капачки и скъсяване на мускулите. Направен е скенер и всички изследвания. Кучето ще бъде оперирано в клиника Бул Вет от д-р. Владислав Златинов. Кучето в момента е приемен дом в домашни условия и за него се полага необходимата грижа, докато бъде прието за операция. Прилагаме видео на 3д реконструкцията на образите от скенера, която показва костната структура и на двата задни крака. Виждат се костните дефомации, ротацията на коленните стави и силно изместените коленни капачки:

Началото: 

Приятели, отново се сблъскахме с тежък случай и трябва да вземем трудно решение. Кучето е само на една годинка, не може да стъпва на задните си крачета и буквално е изгърбен от болката…Животът му е бил Ад и все още е. Отглеждан в изключително тежки условия на верига. След подаден сигнал е иззето от „стопаните си“ по процедура от общински приют. Има сериозен ортопедичен проблем- не може да стъпва на двата си задни крака. Даваме му името ШАНС, защото знаем, че ще ни кажете: “ Не се отказвайте, дайте му шанс“…Истината е, че няма да го оставим, но без вашата подкрепа няма да можем го излекуваме.