• Име: Сиси
  • Пол: женски
  • Възраст: Около 2 мес
  • Медицинско състояние: Котето е прието на 24.07.22г с парализа на задните крайници и е на текущо лечение в ЦВК-София. При общия преглед на крачетата се установява, неврологичен дефицит на тазови крайници с липсваща проприоцепция и съмнителна дълбока чувствителност. Атрофия на мускулатурата и декубитални рани, което говори за давност. Плитки ацетабуларни ямки с луксация/ сублуксация на двете тазобедрени стави(на база рентгенова снимка). От тестовете за инфекциозни заболявания е положителен за Корона Ag. За момента е започнато лечение за коронавируса, на системи и поддържаща терапия. Като план трябва да се оцени от ортопед и да се направи по-широка диагностика (скенер или ядрено магнитен резонанс), за да се предприеме хирургично лечение. Храни се добре.
  • Характер: Социално, въпреки преживяния стрес.
  • Историята: Намерена от дете в гр. Севлиево: ВИДЕО FBpage
  • Има нужда от подкрепа за лечението и приемна грижа, докато се възстанови и намери осиновители