• Име: Мъри
 • Порода: Микс, без опашка
 • Възраст: ~ 4мес
 • Размер: Очаква се да достигне~15кг
 • Паспорт, васксини, чип: Предстоят
 • Кастрация: Предстои
 • Медицинско състояние: Текущо лечение за Гиардия
 • ВАЖНО! Всички бебета трябва да се отглеждат в домашни условия, без достъп до външна среда и контакт с други животни до приключване на имунизацонния процес.
 • Характер: Социален, бил е домашен, много мил и любвеобвилен
 • Търси приемен/постоянен дом>>>Как да осиновя Мъри?
 • Дарение за грижи >>> ДАРИ
 • Историята: 24.02.2022 Намерихме Мъри треперещ на тротоара до бул. Мария Луиза в София.Помислихме, че се е загубил, но никой от съседните магазини и входове, не си го позна. Бил е домашен, но видимо не е гледан добре…Мръсен, сам и уплашен, Мъри само чакаше някой са протегне ръце към него. Взехме го, гушна се в одеалцето и заспа. Заведохме го веднага в клиника. Тройният тест е положителен за гиардия, започва лечение. Мъри е на не повече от 4 месеца, много мил и социален. Гледа ни с тъжен поглед от преживяното, но с благодарност и надежда, че доброто предстои.