• Име: Мила
 • Порода: Микс
 • Възраст: 10 месеца
 • Размер/кг: 15 кг
 • Кастрирана: да
 • Медицинско състояние:  Има паспорт, 2 годишни ваксини, чип, 4 д тестове отрицателни
 • Характер/поведение: Спокойна , мила и добра. Много социална. Обича хора, деца и животни. Играе си с всички.
  Кучето няма никаква специфика освен, че се нуждае от много любов.
 • Навици/специфики: Няма хiгиенни навици, ходи на повод, държи се прекрасно навън, не е конфликтна. Живяла е около 8 месеца навън. В момента е в приемен дом- живее в къщичка, но е навън и за съжаление получава много малко разходки.
 • Историята: Намерихме я да обикаля кв.Лагера, беше неориентирана и омърлушена. Имаше кърлежова болест. Бе проведено лечение 30 дни с антибиотик и тестовете и са вече отрицателни.
 • Контакт на попечителя за осиновяване: 0888 241 161 , [email protected].

❗️Stray Angels не участва пряко в процедурата за осиновяване, тъй като не познава лично животните и техните Попечители. Препоръчваме на Попечителите да използват Въпросник за осиновяване , който ще им помогне да се запознаят с кандидат Осиновителя и опитът му в отглеждането на животни. В случай, че Stray Angels намери осиновител ще се свърже с попечителя и ще съдейства за осиновяването. Обръщаме внимание на Кандидат-Oсиновителите на животно от тази категория да се свържат с Попечителите, чрез контактите публикувани в профила на конкретното животно.