Миа-Mia Миа беше блъсната от кола на 24.01.2018г. и претърпя няколко операци на задните крайници. Лечението и продължи почти 1година. Въпреки тежките травми, тя може да се движи на четирите си крайника накуцвайки с десния заден крак. Благодарим на всички Вас и на Лекарите, които промениха съдбата на това прекрасно същество! Благодарим на д-р Влади Златинов (ЦВК-София), който направи чудеса, за да изправи Миа на крака! Благодарим на д-р Нора Димитрова(Ита Вет-София) за грижите и рехабилитацията, но най-вече за огромното и сърце! Д-р Нора Димитрова осинови Мия!

ТРОГАТЕЛНАТА ИСТОРИЯ НА МИА Е ОПИСАНА В ХРОНОЛОГИЧЕН РЕД ТУК, КАТО НАЧАЛОТО ЗАПОЧВА НАЙ-ОТДОЛУ НА СТРАНИЦАТА.

BG/ENG

??31.09.2018 е денят, който чакаме от много време – Операцията за смяна на тазобедрената става на Миа! Имаме огромна нужда от вашата позитивна енергия, която да и помогне да премине успешно последното изпитание!
Стискайте палци, приятели!

Сумата от 5000лв. за операцията беше събрана от всички Вас – Дарителите!
2/3 от сумата бяха дарени от Zori Dimitrova, а имлантите бяха закупени от Nancy Dequeker .
Благодарим Ви от сърце за огромната подкрепа! Без Вас нямаше да се справим!

След операцията Миа ще остане 2 седмици под наблюдение на стационар в клиника Ита Вет. Въпреки че сме много щастливи, че успяхме да стигнем до тук, трябва да сме наясно, че има известен риск и е възможно да има усложнения…
Миа с теб сме, мило момиче!

Всички начини за даряване на средства в подкрепа на животните от Stray Angels са тук
??Dear Friends,

31.09.2018 is the day we’ve all been waiting for – Mia’s finally getting her hip replaced! We hope that you guys will hold her in your hearts and prayers so that all goes well in the final stage of her recovery.
The cost of her surgery has already been paid in full, thanks to all those who donated for her and in particular Mrs. Zori Dimitrova, who covered 2/3 of the total 5000lv fee and Mrs. Nancy Dequeker who paid the remaining amount for her implants.
We are extremely touched by everyone’s support. We know how seldom someone like Mia gets a chance at recovery after such a tremendous ordeal.
THANK YOU ?

After her surgery, Mia will spend two weeks at Ita Vet Clinic where she will get the necessary aftercare.

Although we are really exited that she’s come such a long way and about to receive a new hip we do acknowledge the risks associated with such a serious procedure. There can be complications….
Please remember to send her lots of positive vibes!
We love you girlie! You’ll be just fine…? ? ? ?

 
 
 
 14.06.2018г. . Вижте повече за състоянието на Миа и какво и предстои…

BG??“Клиничното състояние на Миа в момента не се е променило през последния месец. Като цяло се чувства добре, но все още не е склонна да използва луксираната си става нормално. През последните 3 седмици и е предписана комбинация от три аналгетици и модулатори на болката и режимът й на упражнения е ограничен до почивка в клетката и къси разходки на повод. Вярваме, че нивото на дискомфорт повече или по-малко се контролира, без да се засяга психологическото състояние на пациента.

Ето нашите варианти за вземане на решение относно състоянието на Миа:
най-доброто възможно лечение на увредения крак би било пълната замяна на тазобедрената става, но не можем да направим хирургическата процедура, поради две причини. Първата е, че трябва да се поръчат имплантите, които ще дойдат в рамките на 6-7 дни. Това може да се направи, само ако имаме съгласие от организацията Stray Angels за финансовата възможност да се направи това. Втората причина е, че поради предишни хирургични интервенции в областта на бедрената кост, се страхуваме от потенциално усложнение като имплантирана инфекция. Това може да доведе до усложнения процедурата. Ние направихме тънкоиглена биопсия за микробиологично изследване, което е отрицателно. Въпреки това, след известно размишление за ситуацията, препоръчваме да извършим поетапна процедура – резекция на бедрената глава и отстраняване на импланта; структурите могат да бъдат изпратени за лабораторен бактериологичен тест; ще се осигури локален колаген, импрегниран с антибиотик, подготвяйки хирургичната област. След резултата от теста ще се пристъпим към вмъкване на импланти, една седмица по-късно. Първата процедура ще облекчи състоянието на Миа, намалявайки болката от неправилната постановка на ставата. Процедурата ще има много бързо безболезнено възстановяване. При нормални обстоятелства, с добра подготовка, ще издържи цял живот. 

Рентгенова снимка -Миа


Приблизителната цена за двете процедури е: Предварителна резекция на бедрената глава – 300-350 евро.
Смяна на тазобедрената става 2500 евро.”
Д-р Владислав Златинов

ENG ?? Mia’s clinical status at the moment has not really changed over the last month. Overall she is feeling well, but she is still reluctant to use her luxated hip normally. For the last 3 weeks she has been prescribed a combination of three analgesics and pain modulators and her exercises regime is limited to a cage rest and short leash walks. We believe that the level of her discomfort is more or less controlled, without affecting the psychological status of the patient. Here is our decision making algorithm for Mia’s condition: The best possible treatment for the damaged hip would be the total hip replacement. We couldn’t do surgical procedure straightforward because of two reasons. One is that we have to order the implants, which will come within 6-7 days. This could be done only if we have a positive confirmation by Stray Angels about successful fund raise. The second reason is that with previous surgeries in the hip region we are afraid of a potential complication like THR implant infection. This could be a devastating complication for the procedure. We have done deep needle aspiration with bacteriological culture, which is negative. Despite this, after some contemplation about the situation we recommend that we do a staged THR procedure. This mean that we do a femoral head resection, and implant removal; the structures could be send for a lab bacteriological test; we would provide locally collagen impregnated with concentrated antibiotic in this way preparing the surgical area. After the test result we would proceed to THR implants insertion, a week later. Even the first procedure will alleviate the Mia’s pain, decreasing any pathological bone contact. The THR procedure has a very fast painless recovery. In normal circumstances , with good preparation, last for a lifetime. The approximate cost for the both procedure is like: Preliminary FHNO- 300-350 euro THR- 2500 euro Dr. Vladislav Zlatinov
 

Всички начини за даряване на средства:

ДАРИ/DONATЕ Основание : МИА

Благодарим Ви! 

Миа е настанена във Вет. Клиника “Ита Вет” под грижите на д-р Нора Димитрова. Чувства се добре, все по-социална, има апетит, но проблема със ставата и не и позволява да стъпва нормално.  ДЪЛЖИМА СУМА 888.32ЛВ./платено!Дари/Donate

 

19.05.2018г. BG/ENG

BG??След всичко преживяно и като по чудо-Миа проходи на четири крака.Но… болката се върна и застрашава по-здравия и крак. Трябва да вземем решение. Ако зависеше от нас, веднага бихме предприели операция за смяна на тазобедрената става, която гарантира пълното и възстановяване. За съжаление нямаме тази финансова възможност. Ако се намери осиновител или дарител, който има възможност да поеме тези разходи ще е вълшебство… 

Лекуващият д-р Златинов разказва всичко за състоянието на Миа тук: 

“Миа направи забележително възстановяване след една от най-тежките травми, които видяхме наскоро. Десният крак пострада от наранявания след срязване – имаше големи отворени рани със загуба на тъкан. Тази травма изискваше необичаен подход – съпътстващата се артродеза (костно сливане) на две стави. Изненадващо това се случи добре и Миа ефективно използва крака. Костта бе образувана и премахнахме пластината поради проблеми с експозицията и. Съвместният синтез на ставите е на път и прогнозата е добра.

Травмите на левия заден крак изглеждаха по-прости – дистална некроза на краката и луксация на тазобедрената става. За тях се предприе ампутация на засегнатите кости на пръстите (благоприятно развитие) и хирургично намаляване и стабилизиране на бедрената кост. През първите месеци Mиа отново показа много добро клинично възстановяване. Напоследък тя започва да куца с по-малко засегнатия крак. След рентгенови снимки, които направихме, открихме промени в засегнатата бедрена кост. Получилата се луксация на тазибедрената става предразполага за нарушено съдово захранване, както и причинява постепенна дегенерация на ставния хрущял и костта. За съжаление, единственото ефективно лечение е хирургично – спасителни процедури. Те биха могли да бъдат – резекция на бедрената глава или пълна подмяна на тазобедрената става (ендопротеза).

Първата процедура е по-проста, много по-евтина. Проблемът с нея е, че отнема месеци за пълно възстановяване (+ физиотерапия) и резултатите не са гарантирано отлични. Смяната на тазобедрената става е изборът за лечение за тежки кучета или за такива с притежаващи и други увредени крайници (както в случая). В случай, че няма усложнения, това е една красива процедура с пълното функционално възстановяване. Проблемът е, че е много скъпа и това ограничава рутинното и приложение в практиката. Преди да препоръчаме тази процедура за Mиа, трябва да се направи бактериологичен тест. Трябва да знаем дали областта на бедрената кост е свободна от бактерии, защото в противен случай наличието на такива, ще бъде предпоставка за усложнения“

ENG??

After her ordeal it is a true miracle that Mia is able to walk on all fours. Unfortunately, the pain in back and there is a threat to her less injured hind leg. 

We have to make a decision.

If it were up to us we would book her in for a hip replacement surgery as soon as possible. It is safe, risk-free and quarantines a full recovery. Unfortunately, however we as a charity are unable to afford the large costs of such a procedure.

We have about 10 days time to decide which option to go with and are urgently looking for individual/ joint sponsors who might be willing to give Mia this final gift and cover her surgery expenses. 

If there is someone out there interested in sponsoring her hip replacement surgery with a potential for adoption we strongly urge them to come forward. This beautiful girl really needs you right now! She’s been through A LOT!!!

Mia’s head surgeon Dr. Zlativov explains her current condition and the surgery he recommends, here: 

„Mia did remarkable recovery after one of the most severe traumas we have seen recently. The right leg was suffering from so called “shear injuries”- large open wounds with tissue loss. This trauma demanded an unusual approach – concomitant arthrodesis (bone fusion) of two limb joints- stifle and hock. Surprisingly this went well and Mia effectively uses the leg.The stifle had healed and we removed the plate because of exposure issues. The hock joint fusion is on its way and the prognosis is good.

The traumas of the left hind leg seemed more simple- distal toes necrosis and hip joint luxation. They were treated with phalanx bone amputation ( tolerated very well) and surgical reduction and stabilisation of the hip.In the first  months Mia again revealed very good clinical recovery. Recently she started to be lame on this (less damaged) leg. After the X rays we did, we revealed changes in the previously affected hip- presumable aseptic necrosis of the joint. This is an occasional complication after hip luxations- compromised vascular supply causes gradual degeneration of the joint cartilage and bone. Unfortunately the only effective treatment is surgical with salvage procedures. They could be – femoral head resection or total hip replacement (endoprosthesis).

The first procedure is more simple, much cheaper. The issue with it that it takes months for full recovery(+physiotherapy) and the results are not constantly excellent.The total hip replacement is the treatment of choice for heavy dogs or for such with other diseased limbs(like in the case) . In not complicated cases It’s a beautiful result procedure with full functional recovery. The problem is that it is very expensive and this limits it’s routine application in the practice. Before we recommend this procedure for Mia, a bacteriological sampling test should be done. We need to know if the hip area is free of bacteria, the opposite will be a complication factor.”

MIA >VIDEO:

МИА ТЪРСИ ПРИЕМЕН или ПОСТОЯНЕН ДОМ! Ако имате желание да осиновите или да станете приемен родител на Миа  свържете се  с нас: Контакти/Contacts  

Дължима сума до 30.04.2108г. -298.00лв. ПЛАТЕНО!  (по кл. протокол от ЦВК за премахване на пластината от дата 26.04. е публикуван по-долу) 

Молим за подкрепа ДАРИ/DONATE Благодарим Ви!

15.05.2018г. Задълженията на Миа към Вет. Клиника Зоо Център Ринг Мол  до 15.05. – 931,21 лв.( ПЛАТЕНО!) 

ПЛАТЕНО!

30.04.2017г.  Приятели, днес ни се обадиха от Зоо Център Ринг Мол и когато поискахме протокола на Миа ни казаха, че цялата сума и задължения до днес е в размер на 1128лв. ….и е ПЛАТЕНА! Искахме да разберем кой е Дарителят, за да благодарим лично, но ни казаха, че иска да остане анонимен.

От името на Миа и нашият екип искаме да изкажем 
искрена благодарност към Човека с огромно сърце за 
огромната подкрепа! 
 БЛАГОДАРИМ ВИ...........?❤️!

Дължима сума до 30.04.2108г. -298.00лв  (по кл. протокол от ЦВК за премахване на пластината от дата 26.04. е публикуван по-долу)

27.04.2018г.  Вчера Миа беше оперирана в ЦВК от д-р. Златинов и пластината беше премахната. Костите и тъканите са заздравяли, а резултатът от лечението е повече от очаквания! Надяваме се това да  е последното изпитание, през което преминава нашето мило момиче…Крачето е с превръзано и още около 10 дни ще трябва да се тряба да се пази и да не се движи много.  Връщаме се отново в Зоо Център Ринг Мол при нейните приятели, които я обгрижват, а надеждата за истински дом в очичките и е по-жива отвсякога…Прошепва като дестко гласче : „Къде си? Кога ще ме вземеш? Искам у дома…“

ПЛАТЕНО!

  19.04. 2018г. Съвсем скоро предстои премахване на пластината на Миа!    д-р Златинов да извърши операцията следващата седмица. Миа все още е в Зоо център Ринг мол и има нужда от подкрепа за погасяване на задлженията за грижите и лечението.

Ветеринарна клиника „Зооцентър Ринг мол:

Хотел за периода 01.04.2018 – 15.04.2018                                            525,00лв

Превръзки за периода 01.04.2018 – 15.04.2018                                     180,00лв 

Лекарства и консумативи за периода 01.04.2018 – 15.04.2018        28,00лв

Общо дължима сума за периода 01.04.2018-15.04.2018:                     733,00лв.-ПЛАТЕНО!

08.04.2018г. Видео:  Смяна на превръзка и промиване на раната.

06.04.2018г. Mia‘s bills up until the 31st of March have all been paid. On half of Mia we would like to extend our gratitude to Vereniging Straydogs Belgie and all their lovely supporters who contributed €1000 toward Mia‘s bills. We are so touched by your compassion and truly happy to have you as our partner in the rescue work we do. Our next mission is to find this gorgeous girl the most loving home where she can be spoilt rotten all day long! We ask anyone who wishes to help Mia to keep your eyes open for this wonderful human (s)! Many Thanks,The Stray Angels Team

28.03.2018. 

Дължимата сума от 23.03..2018 до 31.03.2018г е в размер на 288.00лв-ПЛАТЕНО

Дължима сума за лечение и престой в Зоо Център-Ринг Мол- 944,30 лв. -ПЛАТЕНО!

15.03.2018г.  Миа отново ще остане на лечение отново в ЦВК за няколко дни. Въпреки прогресивното въстановяване, поради тежката травма, тъканта все още не се  е изградила напълно и пластината се открива и разкъсва кожата на крачето. Д-р Златинов направи контролен преглед, рентгенография и заши раните. Миа е добре, но ще трябва да остане наколко дни под наблюдение.

24.02.2018г.Днес Миа беше изписана от ЦВК и лечението и ще продължи в Рехабилитационен Зоо център – Ринг Мол. Дари-Donate от 15.02.2018г. до 24.02.2018г. Дължима сума за лечението в ЦВК е 560.00лв.(клиничните протоколи са публикувани по-долу)