• Име: Мери
  • Възраст: 3 месец
  • Размер: Очаква се ~15кг
  • Ваксини и паспорт: Да
  • Всички бебета имат нужда от грижи в домашни условия, без достъп до външна среда и контакт с други животни до приключване на имунизацонния процес.
  • Търси Дом
  • Приемна Грижа
  • Финасова подкрепа