• Име: Макс
 • Пол: Мъжки
 • Порода: Белгийска овчарка
 • Възраст:  1 г.
 • Размер/кг: ~25кг
 • Медицинско състояние: Здрав. Напълно ваксиниран, предстои кастрация
 • Кастрация. Кампанията е за осиновяване само на КАСТРИРАНИ животни. В случай, че животното не е кастрирано поради неподходяща възраст или заболяване, Попечителят/Осиновителят се задължават да предприеме нужните мерки и след навършване на подходяща възраст на животното, да го кастрира да информира като изпрати снимка на паспорта с датата на кастрация.(точка 8. от дог. за осиновяване.):
  Предстои
 • Характер/поведение. Кучето е особено социално с хора и други кучета, живяло е с малко дете.
 • Навици/специфики: Има изградени хигиенни навици и специфичните за породата нужди от активни занимания. Живяло е в апартамент.
 • Историята:  Кучето било е закупено от семейство с малко дете, което обаче след като пораства, решава, че няма нужната подготовка за неговото отглеждане…
 • Къде се намира в момента животното, което сте спасили?: Приемен дом, дворно място с навес. Преди това е живяло в апартамент.
 • Осиновяване: Какъв осиновител е подходящ за животното, което сте спасили? Човек/ семейство с възможност да му отделя нужното време за разходки и внимание.
 • Контакт за осиновяване:  [email protected]
 • Дата на публикацията: 07.03.2023

❗️Stray Angels не участва пряко в процедурата за осиновяване, тъй като не познава лично животните и техните Попечители. Препоръчваме на Попечителите да използват Въпросник за осиновяване , който ще им помогне да се запознаят с кандидат Осиновителя и опитът му в отглеждането на животни. В случай, че Stray Angels намери осиновител ще се свърже с попечителя и ще съдейства за осиновяването. Обръщаме внимание на Кандидат-Oсиновителите на животно от тази категория да се свържат с Попечителите, чрез контактите публикувани в профила на конкретното животно.