Име

Основание

FIBANK

🏆Аллюре ООД Дарения от Кампания – Календари  
🎖Панче Димитриев и Руми Пеева Според нуждите на организацията
🎖Деян Роуссанов Според нуждите на организацията
🎖Ук Онлине Гивинг Фоундатион Според нуждите на организацията
🎖Ангел Атанасов Харизанов Според нуждите на организацията
🎖Д2 Груп ООД Според нуждите на организацията
Симона Петрова Сабкова Според нуждите на организацията
Габриела Христова Христова Според нуждите на организацията
Борислава Ненова Според нуждите на организацията
Ивайло Кирчев Петров Според нуждите на организацията
Веселина Георгиева Костова Според нуждите на организацията

PAYPAL

 🎖Зори Димитрова За лечението на Мия
Елеонора Кунчева Според нуждите на организацията
Стефания Тапева Според нуждите на организацията

DMS

352,96

КАРТОВИ ОПЕРАЦИИ

в магазин Bapa Kids Store🏆 

Кампания- Календари

Операции ПОС – местни карти
Операции ПОС – VISA
Операции ПОС – VISA
Операции ПОС – МС
Операции ПОС – местни карти
Операции ПОС – МС
Операции ПОС – VISA
Операции ПОС – VISA