FIBANK

Ангел Атанасов Харизанов Според нуждите на организацията
УК Онлине Гивинг Доундатион Според нуждите на организацията
Кристина Иванова Джорджилова-Алексиева Според нуждите на организацията
Симона Петрова Сабкова Според нуждите на организацията
Пепа Маринова Според нуждите на организацията
Ивайло Кирчев Петров Според нуждите на организацията
Цонка Николова Иванова Според нуждите на организацията

PAYPAL

Анета Андреева За храна
Георги Георгиев За кученцата
Калина Самфелт Според нуждите на организацията
Стефания Тапева Според нуждите на организацията
Марита Стойкова Според нуждите на организацията

Фондация Помощ за благотворителност – DMS 575.44лв

КАРТОВИ ОПЕРАЦИИ

Операции ПОС – VISA