FIBANK

🎖Стоян Веселинов Балевски -За Миа
Искра Желязкова Георгиева -Според нуждите
Ани Христова Дюлгерова- За Миа; за храна и др.
Десислава Румпл -За Джъсти
Стефан Даков Чакъров- Според нуждите
Симона Петрова Сабкова -Според нуждите
Боряна Георгиева Зарева -За Джъсти
Петя Радославова Бочевска- Според нуждите
Петя Лъчезарова Костова- За Джъсти
Димитър Иванов Димитров Храна-за Джъсти                                                            Силвия Какалова- За Бриджит                                                                                     Виктория Илиянова Йорданова- За Бриджит                                                           Биляна Велиславова Тодорова -За Шана                                                                   Ралица Петранова Савова- Според нуждите
Цонка Николова Иванова Бриджит- според нуждите
Мария Веселинова Бояджиева- За Миа
Ивайло Кирчев Петров -Според нуждите
Елена Стефанова Нойкова -За Шана
Силвия Тошева Тотева- Според нуждите
Анни Димитрова Кръстева -За Шана
Аделина Пламенова Колева- За Шана
Виолета Христофорова Кузманова -За Бриджит

PAYPAL

Стефан Иванов – Според нуждите
Ангел Харизанов -Според нуждите
Живка Борисова- Според нуждите
Иван Тодоров – Според нуждите
Ирена Станкова – Според нуждите
Анета Андреева -Според нуждите
claire hogg  -Според нуждите
Цветомила Минчева  – Според нуждите
Стефания Тапева – Според нуждите
Надежда Александрова  – Според нуждите
Мария Колева  – Според нуждите
Виолета Катева  – Според нуждите
Василена Маринова  -Според нуждите
Боряна Стратиева  -Според нуждите
Анна Анастасова – Според нуждите
cleening paneva  – Според нуждите
Мария Стойкова  – Според нуждите
Емилия Андролова- Според нуждите