FIBANK

  🏆Ася Христова Христова Маслинка
 🎖Бикоуз в полза на благотворителност Според нуждите на организацията
🎖Ангел Атанасов Харизанов Според нуждите на организацията
Симона Петрова Сабкова Според нуждите на организацията
Ивайло Кирчев Петров Според нуждите на организацията

PAYPAL

Стефания Тапева Според нуждите на организацията
Магдалена Белева Според нуждите на организацията
DMS – 428.22 лв