04.01.2023 Щастливият ден на Бети, която вече си има ново семейство и е щастливо осиновена!

 • Име: Бети
 • Порода: Микс
 • Възраст: 40-50 дни
 • Размер/кг: 2,5 кг
 • Медицинско състояние: Паспорт, първа ваксина и обезпаразитяване
 • Кастрация:Не
 • Характер/поведение: Изключително любвеобилна, гальовна, любопитна и игрива
 • Навици/специфики: Все още няма изградени хигиенни навици, но се показва като доста схватливо кученце и бързо привиква към обособени за целта места. Социална с хора и друго животни
 • Историята: Бети е намерена изхвърлена на сметище, измръзнала, недохранена и безжизнена. След седмица в приемен дом, вече хапва с апетит и наваксва с игрите.
 • Контакт на попечителя за осиновяване: 0883344099 – Павлета Павлова
 • Дата на публикацията: 29.12.22

❗️Stray Angels не участва пряко в процедурата за осиновяване, тъй като не познава лично животните и техните Попечители. Препоръчваме на Попечителите да използват Въпросник за осиновяване , който ще им помогне да се запознаят с кандидат Осиновителя и опитът му в отглеждането на животни. В случай, че Stray Angels намери осиновител ще се свърже с попечителя и ще съдейства за осиновяването. Обръщаме внимание на Кандидат-Oсиновителите на животно от тази категория да се свържат с Попечителите, чрез контактите публикувани в профила на конкретното животно.