14.01.23 БАРНИ Е ОСИНОВЕН

  • Име: Барни
  • Порода: Микс
  • Възраст: ~ 1 мес.
  • Размер: Предполага се, че като порастне ще е среден размер( 15-20кг)
  • Медицинско състояние: Вътрешно и външно обезпаразитено, с първа ваксина поставена на 28.12.22г
  • Характер: Много мило и красиво бебенце, нуждаещо се от грижа с любов.
  • История: Намерено е на улицата. В момента е в приемен дом и търси постоянен.
  • Контакт на попечителя за осиновяване: 0888 241 161, Email t[email protected].

❗️Stray Angels не участва пряко в процедурата за осиновяване, тъй като не познава лично животните и техните Попечители. Препоръчваме на Попечителите да използват Въпросник за осиновяване , който ще им помогне да се запознаят с кандидат Осиновителя и опитът му в отглеждането на животни. В случай, че Stray Angels намери осиновител ще се свърже с попечителя и ще съдейства за осиновяването. Обръщаме внимание на Кандидат-Oсиновителите на животно от тази категория да се свържат с Попечителите, чрез контактите публикувани в профила на конкретното животно.